Setene foldes ned når de ikke bruker. På Fair Deal Smart Teleskoptribune ordner tribunen dette selv!